Snygg outfit

Såg den här outfiten på nätet och jag tycker att jag ser jäkligt cool ut i den!

snygg outfit

 

Mitt nästa inköp, garanterat. Undrar om jag borde anlita en personlig shoppare? Eller om det finns någon som har en tjejpolare som kan hjälpa mig? Ibland känner jag bara för att förnya mig men vet inte i vilken riktning.

En historisk tillbakablick

En kompis och jag drack några öl häromdagen och vi kom helt osökt in på hur det skulle vara att jobba som rekryteringsansvarig på jobbet (vilket jobb man nu än har). Det visade sig att det på hans jobb (han jobbar som truckförare på ett lager, nattskiftet) och de behöver nytt folk i och med att de har fått in en större beställning. Förr om åren kunde nästan vem som helst kliva in på lagergolvet, snacka lite med förmannen och prata om vad man gjort innan och sånt där och veckan därefter kunde man börja köra. Vi som jobbar på golvet (gräsrötterna i organisationen/företaget) undrar ibland hur de som rekryterar tänkte. Jag ska nu ta mer er på en resa…

De anställda har en betydande roll för vilken bransch som helst och personalavdelningens funktion är viktig. En tillbakablick visar hur HR har utvecklats till den funktion den har idag.

Under industrialismen under 1900-talet kunde en arbetsgivare ge avsked på grått papper utan någon större förklaring. Det var heller inte tillåtet att gå med i fackföreningar. Flera strejker och brist på arbetskraft fick företagen att införa personalavdelningar för att kunna hantera allt som hade med personalen att göra. Detta var under denna tid som fackföreningar blev vanliga och personalavdelningen fick sedan även hantera frågor om löner och meningsskiljaktigheter mellan facket och ledningen. Personalchefen asvarade för att personalen kom till i tid jobbet, dispyter och hade allmänt hand om de anställdas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Rekryteringsavdelningen ansvarade för att anställa lämplig personal.

Under åren 1938-1939 infördes kollektivavtal som innebar att en arbetsgivare var tvungen att betala ut minimilön till alla anställda (alla skulle tjäna minst lika mycket). Personalavdelningen roll utvecklades främst till att lagar om personalens hälsa och säkerhetsfrågor efterlevdes. Utbildning och utveckling fick vid denna tid företräde i företag och personalavdelning skapades för att tillgodose behovet. Bland funktionerna ingick prestanda och successionshantering, tillsammans med utbildning och utveckling.

Under 2000-talet medförde förändringar i de ekonomiska villkoren behovet att HR fick ta på sig ytterligare ansvar. HR-personal började därför aktivt delta i affärsbesluten. Ofta fick de dela en plats vid hanteringsbordet, de fick hjälpa till att avgöra när det var dags att trappa ner, omskola och rekrytera lämplig personal. HR fick också delta i att hantera personalförsäkringar och pensioner samt bistå med personalrelaterade tvister och se till att anställningslagar efterlevdes. HR fokuserade också på att bygga upp den organisatoriska0 förmåga med hjälp av personalhantering och utvecklingsstrategier anpassade till organisationens mål.

I vår informationsera har teknologin gjort nya framsteg och förbättringar. Detta har infört så att företag på tt helt annat sätt kan arbeta internationellt. Med hjälp av informationstekniken och globaliseringen har affärsprocesser öndrats och öppnat nya vägar och utmaningar för personalavdelningen. Kostnaderna minskar och det finns rikligt med arbetskraft har personalavdelnigen helt andra utmaningar att jobba mot. Några av dessa utmaningar är svårigheten att hantera anställda som är spridda över hela världen, att anpassa sig till nya kulturer och att kunna fördela resurser i tid. Då är det tur att det finns nya alternativ, som programvara som simulerar utbildning och resurshantering. Det finns många sätt att hitta ny personal och då är det tur att Recruto finns. För persoalavdelningen kommer med all säkerhet att ändras igen för att kunna anpassa sig till vår informationålder och ligga steget före alla framtida utmaningar.

Jag kan säga att jag är glad att jag inte är ansvarig för att anställa personal. Åtminstone inte i dagsläget…

keep calm